เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก

กรุณาระบุหมายเลขบัตรสมาชิกแอดเวนเทจการ์ด หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้อ้างอิง และวันเดือนปีเกิดของท่าน เพื่อลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก ฝ่ายบัตรสมาชิกจะทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ในคำขอแก้ไขข้อมูลนี้

หากมีข้อมูลใดที่ไม่ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่ผ่ายบัตรสมาชิกแอดเวนเทจการ์ดอาจจะโทรติดต่อท่าน
เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกของท่านให้ถูกต้อง

หมายเหตุ ; การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกเป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรสมาชิกแอดเวนแทจการ์ด
บริษัทบู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระบุหมายเลขอ้างอิงในบัตรสมาชิกแอดเวนเทจการ์ด

ข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ปัจจุบัน